YogaRollinger Nyt LOGO fb

Mantras og lydvibrationer

Mantras er formularer, der i overensstemmelse med fysiske- og metafysiske love, ændrer hjernens kemi og sindets mønstre. 

Mantra sindets kreative projektion

Der hvor flest mennesker ser forskellen mellem Kundalini Yoga og andre typer yoga, er brugen af mantras i Kundalini Yoga. Du bliver måske overrasket første gang du er til en Kundalini Yoga time og bliver sat til at synge! Men det at synge eller chante på mantras er en stor del af Kundalini Yoga og en af grundende til, at jeg selv er så begejstret for denne yoga form. Når vi synger eller chanter, bliver vi aktive og udtrykker os. Sangen som udtryksform involverer hele vores væren og trænger dybt ind i vores inderste væsen. Mantraets kraft ligger i dets lydvibration. Mantras i Kundalini Yoga løfter eller korrigerer bevidstheden gennem deres vibrationelle mening og rytmiske gentagelser i takt med vejrtrækningen.

Mantra er sindets kreative projektion. Det ligger i selve ordets betydning: Man = sind , Trang = Bølge eller projektion.

Videnskaben bag mantra er baseret på at lyd er en form for energi med struktur og kraft og har en forudsigelig effekt på kroppens endokrine kirtler og sindets energicentre og den menneskelige psyke.

Naam

Naam er vores vibration, vores identitet. Det du vibrerer og sender ud, er den energi du tiltrækker og det du bliver! Du kender måske loven om tiltrækning. Energi følger tanken. 

Alle tanker du tænker, bevidste eller ubevidste alle ord du ytrer former din vibration og din virkelighed. Når vi i Kundalini Yoga synger Sat Nam stiller vi sindet ind på at vibrere vores indre sandhed, at vi er autentiske, tro imod os selv og kærligheden til andre. 

Naad og hypothalamus

Naad er essensen af al lyd. Det er "ordet" som vi kender det fra skabelsesberetningen i bibelen. Lyden bag alt skabt, al tings ophav.  I yoga kender vi den som "The unstruck sound". Denne lydvibration findes og er den harmoniske og balancerede totalitet af alle vibrationer, gennem hvilken vi selv kan finde balance og harmoni og opleve uendeligheden. Naad er en universel kode som ligger bag alle sprog og al menneskelig kommunikation alle udtryk og al skabelse. 

Videnskaben om Naad Yoga er tusinder år gammel og virker gennem stimulering af 84 meridean punkter i overmunden, som bliver stimuleret når vi bevæger tungen. Disse meridean punkter er direkte forbundet med hypothalamus kirtlen i hjernen. Hvis du mærker efter oppe i gangen med tungen, kan du mærke at ganen er en hård skal i området lige bag tænderne og et stykke ind. Det er her meridean punkterne sidder. De ligger som en krans rundt langs tandsættet. Bevæger du tungen helt ind bagerst i ganen, kan du mærke, at det hårde område erstattes af et helt blødt væv. Hypothalamus ligger direkte oppe over dette væv.

Hypothalamus transformerer signalerne fra meridean punkterne til kemiske signaler, som ændrer hjernens kemi. Mange vitale funktioner som regulering af sult, tørst, søvnbehov, regulering af humør og følelser styres af hypothalamus. Hjernen fungerer på den måde at nervecellerne i hjernen er forbundet via signalvæsker der flyder i hjernen og op og ned igennem rygsøjlen. Denne væske udskilles af forskellige centre i hjernen, og når vi via yogaøvelser, meditation og mantra påvirker de store kirtler i hjernen, påvirker vi direkte sammensætningen af signalvæskerne. Ændring i hjernens kemi betyder en ændring af vores bevidsthed. Vi bliver i stand til at bryde gamle og fastlåste mønstre, se verden gennem nye øjne og få nye perspektiver, som ændrer vores opfattelse af os selv og livet omkring os fuldkomment. 

Når vi taler om at højne bevidstheden, betyder det at hjernens kemiske sammensætning sætter os i stand til at se og opleve ting ud fra et større perspektiv. Det vi før forstod baseret på fordomme og kategoriserede i fastlåste kasser og overbevisninger, bliver vi nu pludselig istand til at forstå ud fra en dybere indsigt om, hvad der ligger bag tingene. Vi ser pludselig et andet menneskes smerte bag hans opførsel osv.

Chante mantra

Det at chante mantras højt eller mentalt, er en måde bevidst at gå ind og ændre på sindet. Lydvibrationerne i mantraet påvirker hypothalamus, som går ind og påvirker signalvæskernes sammensætning i hjernen, hvilket igen påvirker alle dele af vores bevidsthed og evne til at opfange og afkode signaler fra vores sanser. 

Du gør det hele tiden. Ubevidst. Vi har nemlig alle en række ubevidste mantraer vi afspiller igen og igen i vores bevidste eller ubevidste tanker. Mange mennesker går f.eks. rundt og føler sig værdiløse. De kører et mantra i deres ubevidste sind som fortæller dem, at de ikke er vigtige, ikke fortjener lykke og medgang, at de ingen værdi har for andre mennesker. Et andet almindeligt mantra er: "Jeg kan ikke" eller "Jeg tør ikke". De negative bevidtse eller ubevidste mantraer vi kører automatisk i vores sind kaldes også begrænsninger. Rigtig mange mennesker lever næsten udelukket deres liv gennem begrænsninger, men du kan vælge at skifte de negative begrænsninger ud med nye og positive bekræftelser. Det er der heldigvis også rigtig mange mennesker, der har fået øje på og er begyndt at praktisere. De vælger måske at tale til sig selv i spejlet om morgenen: "Du er smuk. Du kan godt. Du er værdifuld". Mantra ligner sidstnævnte, men fungerer en anelse mere abstrakt og er om muligt endnu mere kraftfulde, da de går ind og påvirker sindet bredere og dybere end de konkretformulerede positive bekræftelser. Når du siger en positiv bekræftelse, så følger visheden om den negative modsætning som regl med. De er på en måde den positive side af en dualitet. Mantra eksisterer uden for dualitet og sætter dig i direkte forbindelse et enkelt punkt hvorigennem uendelighedens harmoni opstår. Ja det bliver altså lidt abstrakt, og i virkeligheden kan man ikke sige andet, end at det skal prøves. Først da forstår du.

Følelsesmæssige tilstande som glæde, sorg, fortrydelse eller lykkefølese er reelt vibrationer i sindet. Disse vibrationer bestemmer hvilket program vi kører i sindet, hvilken historie vi fortæller os selv om hvem vi er og om vores muligheder og begrænsninger i tilværelsen og hvad vi sender ud til andre. Ved hjælp af chanting af mantra kan vi vælge at gå ind og ændre på disse programmeringer. Vi bestemmer selv. Er du træt af at køre i den samme rille i pladen, som er stoppet ved en sørgelig sang, der ikke var den du oprindeligt ønskede for dit liv? Så vælg en anden virkelighed og tag styringen og gå ind og juster dit vibrationsniveau. Du vælger selv.

Når vi chanter et mantra vækker vi de positive kræfter der ligger i det specifikke mantra. Det ligger i selve lydvibrationen for mantraet. Det betyder intet om du forstår ordene eller ej. Virkningen er i vibrationen.

Kundalini Yoga Mantras

Kundalini Yoga er rig på mantras. Her under artiklen kan du se nogle af de mest almindelige mantras i Kundalini Yoga, men der er mange mange flere og en Kundalini Yoga time er for mange en stor oplevelse fordi den på en måde bliver utrolig smuk og poetisk samtidig med, at den har en øjeblikkelig og yderst mærkbar effekt på sindet.

Prøv det :)