YogaRollinger Nyt LOGO fb

Hvorfor yoga for børn?

Der er mange gode grunde for børn såvel som voksne til at dyrke yoga. Yoga fremmer et sundt legme og et balanceret sind.

Vi lever i en tid, hvor vi bliver konstant bliver udsat for mange indtryk, og hele tiden skal tage mange svære valg. Der er frit valg på alle hylder, og hvad skal man så vælge, hvor går den rigtige vej? Vi forurenes med "elektro-smog"; de mange trådløse netværk, radiobølger og luftbårne signaler, der findes overalt omkring os i større og større grad, og som stresser vores nervesystem. Dit barn går måske på en skole, hvor man bruger lamper lysstofrør, som blinker hurtigere end øjet kan opfange det, og som lægger et stort pres på det følsomme barns sind. Støjniveauet i børnehaven er alt for højt. Børn bruger mere og mere tid foran den ene eller anden fom for skærm; TV, Nintendo, computer osv. I en travl hverdag er der ikke altid tid til at lave den mest hensigtsmæssige kost, og mange børn får alt for meget sukker og tomme kalorier og for lidt grønt.

Der er et stort pres på både børn og voksne i verden i dag. Vi har mere end nogen sinde brug for værktøjer til at skabe ro og balance, rense sindet og genskabe harmoni.

Sanseintegration

Børneyoga er et glimrende redskab til at styrke børne sansemotorik og sanseintegration, som danner grundlag for hjernens evne til at tilegne sig læring i skolen. Se med her i videoen, hvor Helle Dayal fortæller om sammenhængen mellem sanseintegration og børneyoga

Fysisk styrke

En brittisk undersøgelse, hvor man har sammenlignet testresultater for 300 børn fra 1998 med 300 børn fra 2008, viser en 26% forringelse af styrke i overkroppen og 27% forringelse af mavemusklerne over ti år (kilde: "Ten-year secular changes in muscular fitness in English children"). Vores børn er blevet svagere end de var for ti år siden, hvilket både kan være et resultat af stigende grad af stillesidende aktivitet, øget fokus på sikkerhed og forældre og institutioner, der ikke lader børnene løbe og klatre af bekymring for at de kommer til skade, flere og flere børn lærer meget sent at cykle, da forældrene kører dem i bil osv. osv.

Redskab til balance og selvregulering

Yogaen tilbyder et konkret redskab til at skabe balance og tage ansvar i eget liv. Den største fordel ved børneyoga, er at barnet får kendskab til disse redskaber tidligt i livet. Har man én gang lært at være bevidst om sit åndedræt og på egen krop mærket og oplevet effekten af forskellige åndedrætsteknikker; afslappende eller opkvikkende, beroligende og opbyggende - så har man denne oplevelse med sig for livet. Det samme gælder for noget så simpelt som at stå med rank ryg, oprejst pande og fødderne plantet solidt i jorden med jordforbindelse og kontakt til sin egen styrke.

I børneyoga lærer barnet respekt og kærlighed for/til sig selv og andre. At kunne "mærke efter" er ikke en selvfølge i dag. Vores sanser drages hele tiden udad af ydre indtryk, krav og forventninger. Den, der kan stoppe op og mærke sig selv og rumme egne følelser og forholde sig bevidst til dem, står stærkt i livet! Det er disse vigtige kvaliteter og mere til, dit barn får med sig fra yoga. 

Empatisk fællesskab

Børneyoga skaber empatiske fælleskaber, hvor børnene oplever at være sammen i kærligt rum uden konkurrence, og hvor alle er lige. Der er rigtigt meget social læring i børneyoga, og netop det kammeratlige fællesskab, er noget af det børnene selv udtrykker glæde ved, når de fortæller om hvad de kan lide ved børneyoga. I børneyoga er der fokus på det gode kammeratskab uden konkurrence, på ligeværd og nærvær, og vi lærer at samarbejde to og to og i grupper via kroppen.