YogaRollinger Nyt LOGO fb

Hvorfor yoga for børn?

Der er mange gode grunde for børn såvel som voksne til at dyrke yoga. Yoga fremmer et sundt legme og et balanceret sind.

Vi lever i en tid, hvor vi bliver konstant bliver udsat for mange indtryk, og hele tiden skal tage mange svære valg. Der er frit valg på alle hylder, og hvad skal man så vælge, hvor går den rigtige vej? Vi forurenes med "elektro-smog"; de mange trådløse netværk, radiobølger og luftbårne signaler, der findes overalt omkring os i større og større grad, og som stresser vores nervesystem. Dit barn går måske på en skole, hvor man bruger lamper lysstofrør, som blinker hurtigere end øjet kan opfange det, og som lægger et stort pres på det følsomme barns sind. Støjniveauet i børnehaven er alt for højt. Børn bruger mere og mere tid foran den ene eller anden fom for skærm; TV, Nintendo, computer osv. I en travl hverdag er der ikke altid tid til at lave den mest hensigtsmæssige kost, og mange børn får alt for meget sukker og tomme kalorier og for lidt grønt.

Der er et stort pres på både børn og voksne i verden i dag. Vi har mere end nogen sinde brug for værktøjer til at skabe ro og balance, rense sindet og genskabe harmoni.

En brittisk undersøgelse, hvor man har sammenlignet testresultater for 300 børn fra 1998 med 300 børn fra 2008, viser en 26% forringelse af styrke i overkroppen og 27% forringelse af mavemusklerne over ti år (kilde: "Ten-year secular changes in muscular fitness in English children"). Vores børn er blevet svagere end de var for ti år siden, hvilket både kan være et resultat af stigende grad af stillesidende aktivitet, øget fokus på sikkerhed og forældre og institutioner, der ikke lader børnene løbe og klatre af bekymring for at de kommer til skade, flere og flere børn lærer meget sent at cykle, da forældrene kører dem i bil osv. osv.

Vi ser overalt en stigning i angst og depressioner, folk på lykkepiller, børn der diagnostiseres ADHD og kommer på retalin, voksne og unge, der lever et isoleret liv bag en computerskærm. Overvægt og allergi.

Kort sagt, så er hele vores moderne livsstil med til at afskære os fra hvad der ideelt var en naturlig forbindelse til vores krop og sind. Vi bærer i dag et kæmpe stort ansvar for vores eget og vores børns liv. Et ansvar vi ikke altid magter at bære. Vi føler måske alle sammen, at vi godt ved, hvad vi bør gøre, hvad der er rigtigt, men vi kan ikke rigtigt realisere det i praksis, for vi modarbejdes af hele vores livsstil og vores moderne samfund. Vi mangler rollemodeller og støttende systemer, og uden konkrete redskaber går det slet ikke.

Yogaen tilbyder et sådan konkret redskab. Den største fordel ved børneyoga, er at barnet får kendskab til disse redskaber tidligt i livet. Har man én gang lært at være bevidst om sit åndedræt og på egen krop mærket og oplevet effekten af forskellige åndedrætsteknikker; afslappende eller opkvikkende, beroligende og opbyggende - så har man denne oplevelse med sig for livet. Det samme gælder for noget så simpelt som at stå med rank ryg, oprejst pande og fødderne plantet solidt i jorden med jordforbindelse og kontakt til sin egen styrke.

I børneyoga lærer barnet respekt og kærlighed for/til sig selv og andre. At kunne "mærke efter" er ikke en selvfølge i dag. Vores sanser drages hele tiden udad af ydre indtryk, krav og forventninger. Den, der kan stoppe op og mærke sig selv og rumme egne følelser og forholde sig bevidst til dem, står stærkt i livet! Det er disse vigtige kvaliteter og mere til, dit barn får med sig fra yoga. En halv time eller tre kvarter om ugen syntes måske ikke af meget, men det er nok til at gøre en forskel og skabe en ny bevidsthed hos barnet, som altid vil være der. Børn i dag har brug for det, og det har du som forælder sikkert også...

Bliv børneyogalærer

Vi tilbyder børneyogalæreruddannelser i hele landet på faste forløb eller saml selv dit hold og vi kommer til dig!

Se mere om uddannelsen her.